*** for English please scroll down, thank you :) ***

Workshop na Kolečkách & Autorská značka WnK

Pro všechny, kdo rádi tvoří, začátečníky, pokročílé, jednotlivce, skupinky, malé, velké, děti i dospělé :).

Workshopuji s 

  • mozaikou keramickou, skleněnou i ze střepů 
  • skládáním, vázáním, lepením a šitím knížek
  • výrobou ručního papíru a malbou na něj
  • dílničkami pro děti - oblíbené knížkování pro malé i velké a keramická mozaika
V současné době spolupracuji s třemi úžasnými místy, kde tvoření jde samo :). Ale vyrážím též do školek, škol, domů dětí a mládeže, nebo i k vám domů, na zahradu, do práce :).
 
Pravidelně do kalendáře, ale též na náš fb Workshop na Kolečkách & Wnk Art píší kdy a kde se budou v průběhu roku workshopy/dílničky konat, většinou od září do května. V průběhu celého roku je možné se domluvit na workshopu/dílničče u mne ve studiu/na zahradě při pěkném počasí.
 
Chci poděkovat všem, kteří se mnou již nějaký ten workshop měli, bylo a je to pro mne vždy velmi inspirující :).
 
Když se mi poštěstí a mám chvilku pro sebe, tak sama tvořím z ručního papíru, jenž mne na škole učaroval. Jdu  si hrát, protože jsem tak trošku stále dítětem, i přesto, že již sama jedno mám. Šperky jenž vznikají, ať už brože, naušnice nebo náhrdelníky, jsou kousky mého já a mého světa :). Miluji malbu a barvy, a to se odráží v mé tvorbě. Když mám víc než chvilku, tak vznikají obrazy. A když mám opravdu hodně času, tak vznikají zápisníky, knížky, diáře, protože jsem velkým milovníkem knih, speciálně jejich formy. A mezím tím vším v mezi čase, který sem tam vyšetříme, vznikají mozaiky ve spolupráci s mým mužem :). 
 
Jsme i na Fléru Workshop na Kolečkách, zde naleznete vše o workshopech a na WnK jsou k vidění šperky, obrazy a mozaiky.
 
Děkujeme za přízeň a přeje všem krásné, plně prožité dny :),
 
Zuzana Topalli
 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
 

Workshop on Wheels & Author´s artwork WnK

For those who like to create, beginners, advanced, individuals, groups, young, old, kids and adults :).
 
Workshops in which I specialize are
  • ceramic mosaic, glass mosaic and mosaic from broken fragments of palates, cup, glasses, etc.
  • folding, binding, gluing and sewing books
  • manufacture of handmade paper and painting on it
  • workshops for children - bookmaking favorite of young and old and ceramic mosaic
Currently I am working with three amazing places :). But I trave also to kindergartens, schools, children and youth places, or even to your home, garden, work :).
 

I regularly write when and where there will be another workshops for adults or kids to the calendar of events or on our fb Workshop na Kolečkách & Autorská značka WnK, usually from September to May. Throughout the year it is possible to arrange a workshops with me in the studio / garden, when weather is good.

I want to thank you to everyone who had workshop with me, it was in it is always very inspiring for me :).
 
When I have a moment for myself I creat from handmade paper, which charmed me at the university. Jewelry that is created, whether brooches, earrings or necklaces are pieces of me and my world :). I love painting and colors, and this is reflected in my work. When I have more than a minute I paint and make paintings. And if I have a lots more time and make notebooks, books, diaries, etc., because I am a great lover of books, specially their forms. And last of all I make mosaics in collaboration with my husband :).
 
Our work can be also found on Flér WnK.
 
Zuzana Topalli

 

Produkty

*** for English please scroll down, thank you :) *** WORKSHOP NA KOLEČKÁCH Pravidelně kolečkuji s workshopy do kaváren, galerií, ale i též do školek, škol, domů dětí a mládeže, nebo i k vám domů, na zahradu, do práce :). Pro všechny, kdo rádi tvoří, začátečníky, pokročilé, jednotlivce, skupiny,...
*** for English please scroll down, thank you :) *** KOLEČKOVÁNÍ S MOZAIKOU Když k vám kolečkuji, beru si s sebou vše - dlaždičky, kamínky, desky o různých velikostech a tvarech, zrcadla, lepidla, kleště, různé barvy spáry, ukázky prací a knížky pro inspiraci, prostě vše potřebné k vytvoření...
*** for English please scroll down, thank you :) *** KOLEČKOVÁNÍ S KNÍŽKAMI Workshopy lze domlouvat i individuálně a dle vašich časových možností :). V případě zájmu menší skupinky od 3/4 lidí přijedu v rámci Prahy i k vám domů.  Skvělá věc pro posezení u kafe s kamarádkami a ještě si něco...
*** for English please scroll down, thank you :) *** KOLEČKOVÁNÍ S RUČNÍM PAPÍREM Nejlépe tam, kde je nějaká zahrádka nebo nevadí cákání, jelikož se jedná o mokrý porces. V našem studiu se s tím počítá, při pěkném počasí, klidně naboso, tvoříme na zahradě. Jak jsem již řekla v části o nás, tak mojí...
*** for English please scroll down, thank you :) *** KOLEČKOVÁNÍ S DÍLNIČKAMI Dílničky jsou úžasné jak pro malé tak i velké tvořivce :). Menší děti sem tam potřebují pomoci, ale ty starší si mohou užít nerušeného a svobodného tvoření přesně podle jejich představ. Dílničky jsou o něco kratší než...

... z workshopů ...