ruční papír / handmade paper

Aktuální tvorbu naleznete na fb Workshop na Kolečkách & Wnk Art, v galerii Valér nebo na Fléru WnK. / Current work can be found on fb Workshop na Kolečkách & Wnk Art, in gallery Valér or on Flér WnK.

RUČNÍ PAPÍR

Miluji malbu a barvy, a to se odráží i v mé tvorbě. Když mám víc než chvilku, tak vznikají obrazy. Prozatím poslední výstava obrazů v duchu Sight-Specific Art se konala v Café Start. Vytvořit obraz pro dané místo, člověka, je pro mne velmi inspirující.

HANDMADE PAPER

I love painting and colors, and this is reflected in my work. When I have more than a minute I make and paint. The last exhibition of paintings in the spirit of Sight-Specific Art was held at the Café Start. Create panting for that place was for me a very inspiring.