dílničky pro děti / kid´s workshops

*** for English please scroll down, thank you :) ***

KOLEČKOVÁNÍ S DÍLNIČKAMI

Dílničky jsou úžasné jak pro malé tak i velké tvořivce :). Menší děti sem tam potřebují pomoci, ale ty starší si mohou užít nerušeného a svobodného tvoření přesně podle jejich představ. Dílničky jsou o něco kratší než klasické worshopy, jelikož beru v potaz dětskou trpělivost, ale bývám často mile překvapena, jak když se ponoří do tvoření ztratí přehled o času, ale to svým způsobem ptalí i pro nás dospělé :).

KNÍŽKOVÁNÍ PRO MALÉ I VELKÉ

Děti milují kreslení a malování, a tak vytvoří neuvěřitelnou sbírku krásných obrázků, které nemusejí zůstat jen obyčejnými obrázky. 

Děti i dospělí si budou moci vyzkoušet jednoduché vázání a skládání knížeček, lepenou vazbu. Nejlépe z obrázků, které si děti namalovali, a le budou k dispozici i papíry, ze kterých se mohou knížky vzrobit a přeměnit se tak na hrad, housenku nebo posládat do sebe. 

Budete pracovat s barevnými papíry, nůžkami, lepidlem, jehlou, stužkami, pastelkami, kartónem, knižním plátnem. Pro děti od 5/6 let a i jejich rodiče :). Workshop trvá 1,5 - 2 hodiny. Cena 150 Kč / osoba, včetně veškerého materiálu. 

MOZAIKA Z KERAMIKY

Děti si vyrobí opravdovou mozaiku z keramických kousků všech možných barev a barevných kamínků, naučí se kousky štípat kleštěmi, jak je přilepit na dřevotřískovou desku a samozřejmě jak si mozaiku zaspárovat, bez toho by nebyla mozaika mozaikou. Pro děti od 7/8 let, více než na věku záleží na trpělivosti a umění chvilku posedět na jednom místě:). Workshop trvá cca 3 - 4 hodiny. Cena 350 Kč / osoba včetně veškerého materiálu.

Ve svém studiu na Praze 4 pořádám po dohodě jak workshopy skupinové, tak individuální.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

ON WHEELS WITH WORKSHOPS FOR KIDS

Workshops are wonderful for both small and big creative individulas :). Younger children sometimes need help here and there, but the older ones can enjoy uninterrupted and free creating according to their ideas. Workshops are slightly shorter than the ones for adults, as I take into account the child's patience, but I am sometimes pleasantly surprised when kids are lost in their creating and just loses cunt of time, but in a way this can happen to us adults too :).
 
BOOKMIKING FOR SMALL AND BIG 
 
Kids love drawing and painting, so they create an incredible collection of beautiful pictures that do not have stay just ordinary pictures. Children and adults will be able to try a simple binding and folding booklets from the pictures that the children painted, and will transform them to the castle, catepillar or fold into themselves. You will work with colored papers, scissors, glue, needle, ribbons, crayons, cardboard, cloth book. For children aged 5/6 years old and their parents :). Workshop takes about 1 - 1,5 hours. Price 150 CZK / person, includes all material
 
MOSAIC MADE OF CERAMICS PIECES
 
Children will make mosaic out of different colors ceramic pieces, colored stones, they will learn to cut pieces with pliers, how to glue on hardboard and of course how to graut, without grauting there would not be mosaic. For children from 7/8 years old, more than age depends on patience to sit for a moment in one place :). Workshop takes about 3 - 4 hours. Price 350 CZK including all materials.
 
We also offer workshops for groups and individuals in our studio in Prague 4.

... knížkování pro malé i velké / bookmaking for small and big ...