knížkování / bookmaking

*** for English please scroll down, thank you :) ***

KOLEČKOVÁNÍ S KNÍŽKAMI

Workshopy lze domlouvat i individuálně a dle vašich časových možností :). V případě zájmu menší skupinky od 3/4 lidí přijedu v rámci Prahy i k vám domů. 

Skvělá věc pro posezení u kafe s kamarádkami a ještě si něco pěkného vyrobíte :).

Knihy jsou v mých očích malá velká umělecká díla, a když s nimi kolečkuji, tak se svojí taškou na kolečkách :). Knižní vazby jsou svým způsobem neuvěřitelně variabilní a kreativní způsob jak vytvořit z různých papírů, a nejen z nich, knihkařských pláten, a dalších materiálů, fantastické knížky... Na workshop si můžete přinést i své vlastní oblíbené papíry, jenž byste si přáli do knížky zakomponovat. Pracovat budete s řezací podložkou, ruční řezačkou, skalpelem, lepidlem, šťetci, jehlou, nití, provázky, jednoduše vším, co je třeba k výrobě knihy. 

Z workshopů si pak odnesete domů originální knížky, jenž vám budou nejenom návodem pro vaše další tvoření. K čemu vám budou sloužit je jen na vás, možností je mnoho, od poznámek, fotoalb, diářů nebo jen tak pro potěšení z krásné knížky.  Workshopy trvají cca 2,5 - 4 hodiny podle náročnosti vazební techniky.

JEDNODUCHÁ VAZBA a SKLÁDANÉ KNÍŽKY

Ušijte/Slepte si vlastní knížku z obyčejného listu papíru vykouzlíte neobyčejné knížky, malé, velké, které mohou potěšit jako nezvyklá přání, nebo jen tím, že knížkami jsou. Naučíte se i nešitou piano vazbu. Délka workshopu cca 3,5 - 4 hodiny. Cena workshopu 650 Kč včetně veškerého materiálu.

JAPONSKÁ VAZBA

Velmi elegantní, logická a krásná vazba, skvělá na výrobu například fotoalba. Naučíte se tři nejvíce používané variace této vazební techniky - Yotsume Toji (čtyřdírková vazba), Koki Toji (noblesní vazba) a Kikko Toji (želví krunýř). Délka workshopu 2,5 - 3 hodiny. Cena workshopu 450 Kč včetně veškerého materiálu. 

VAZBA DLOUHOU NITÍ

Je jednou z mých oblíbených způsobů jak vázat volně složené listy tak, aby vznikla jakoby klasicky šitá knížka, jejíž vazba krásně vyniká v pevných deskách a mohl tak třeba vznikout nádherný skládaný deník. Délka workshopu 2,5 - 3 hodin. Cena workshopu 450 Kč včetně veškérého materiálu.

KLASICKY ŠITÁ KNÍŽKA

Diář, jenž může z této vazby vzniknout, je klasický ve všech směrech, od řezání, skládání papíru, lepení, šití, vložení koncových papírů, až po výrobu pevných desek z knižního plátna. Přinést si můžete své oblíbené papíry pro vkládání. Délka workshopu 3,5 - 4 hodiny. Cena workshopu 550 Kč včetně veškerého materiálu.

OBAL NA KNIHU

A nejen na ni :). Přinést si samozřejmě můžete své oblíbené papíry, kterými byste si přáli krabičku dekorovat. Vyzkoušíte si práci i s knižním ptátnem. Délka workshopu cca 2,5 - 3 hodiny. Cena workshopu 450 Kč včetně veškerého materiálu. 

 

Ve svém studiu na Praze 4 pořádám po dohodě jak workshopy skupinové, tak individuální.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

ON WHEELS WITH BOOKMAKING
 
Books are in my eyes a little big artworks, and when going around I use my bag on wheels :). Bookbinding is a kind of incredibly flexible and creative way to create from different papers, and not only them, using bookbinding cloth, and other materials fantastic books ... You are welcome to bring your own favorite papers that you would like incorporate to book. You will work with a cutting mat, hand cutter, scalpel, glue, brushes, needle, thread, string, simply everything that is needed to produce the book.
 
From workshops will take away original books, which you will not only be guide for your next creation. What you will use it for will be up to you, the possibilities are numerous, from the notes, photo albums, diaries or just for the pleasure of beautiful books. Workshops take about 2,5 to 4 hours depending on the complexity bookbinding techniques.
 

BOOKS MADE BY FOLDING and THREE HOLE STITCHNG

Fold /Stitch your own book from an ordinary sheet of paper can be transformed to extraordinary books, small, large, which can be used as unusual wish cards, or enjoyed as books themselfs.  You will also learn non-stitched piano binding. Workshop takes about 3,5 - 4 hours. Workshop price is  550 CZK, all material is included.

 

JAPANESE BINDING

Very elegant, logical and beautiful binding, great for photo albums making. You will learn the three most used variations of this binding technique - Yotsume Toji (fourhole binding), Koki Toji (noble binding) and Kikko Toji (tortoise shell). Workshop takes about 2,5 - 3 hours. Workshop price is 450 CZK, including all material.

LONGSTITCH BINDING

It is one of my favorite ways to bind loosely folded sheets of paper, a bit like classic sewn book, whose binding shows beautifully in hard cover and is great for gorgeous diaries. Workshop takes about  2,5 - 3 hours. Workshop price is 450 CZK including all material.

CLASSIC BOOKBINDING
 
Diary which may be made by this binding technique, is a classic in every way, from cutting, paper folding, gluing, stitching, insertion of end papers to the covering hardboard with bookbinding cloth. You are welcome to bring your favorite papers for end papers. Workshop takes about 3,5 - 4 hours. Workshop price is 550 CZK including all materials.
 

COVER FOR BOOK

And not just for for the book :). You are welcome to bring your favourite papers which you would wish to decorate the box. You will try and work with the bookbinding cloth. Workshop takes about 3 - 3,5 hours. Workshop price is 450 CZK including all materials.

We also offer workshops for groups and individuals in our studio in Prague 4.

... vázání ... bookbinding ...