mozaika / mosaic

*** for English please scroll down, thank you :) ***

KOLEČKOVÁNÍ S MOZAIKOU

Když k vám kolečkuji, beru si s sebou vše - dlaždičky, kamínky, desky o různých velikostech a tvarech, zrcadla, lepidla, kleště, různé barvy spáry, ukázky prací a knížky pro inspiraci, prostě vše potřebné k vytvoření mozaiky. Tvořit budete metodou přímou, ale ráda vysvětlím i metodu nepřímou. Workshopy trvají cca 4 - 5 hodin. Cena se odvíjí od vybraného předmětu, jeho velikosti a použitého materiálu, se kterým budete pracovat. 

KERAMICKÁ MOZAIKA

Je skvělá pro začátečníky, i pokročilé, kteří by se rádi naučili mozaikování; od rozvržení vlastního designu, štípání různých tvarů, lepení, až po spárování. Cena 500 - 850 Kč dle zvolené desky / květináče / zrcadla; je v ní zahrnut veškerý potřebný materiál.

 

SKLENĚNÁ MOZAIKA

Se sklem se pracuje podobně jako s keramikou, od rozvržení vlastního designu, štípání různých tvarů, lepení, až po spárování. Práce se sklem potěší jak začátečníky, tak i pokročilé, a na rozdíl od keramiky lze použít při práci se sklem i metodu nepřímou. Cena 700 - 950 Kč dle zvolené desky / květináče / zrcadla; je v ní zahrnut veškerý potřebný materiál.

MOZAIKA ZE STŘEPŮ

Workshop je pro pokročilé, kteří již mají s mozaikováním zkušenost. Naučíte se jak pracovat s talíři, hrnky, vázami, a dalšími předměty v kombinaci s keramickými dlaždičkami. Workshop je delší, cca 6 hodin, a koná se pouze u mne ve studiu. Cena je 950 - 1250 Kč dle zvolené desky / květináče / zrcadla; je v ní zahrnut veškerý potřebný materiál.

Mozaikování probereme horem dolem :). 

Ve svém studiu na Praze 4 pořádám po dohodě jak workshopy skupinové, tak individuální.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

ON WHEELS WITH MOSAIC

When going to you, I take everything - tiles, stones, boards of various sizes and shapes, mirrors, glue, pliers, different colors joints, samples of work and books for inspiration, everything needed to create the mosaic. We will works with the direct method, but I can also explain the indirect method. Workshop takes about 4-5 hours. Price depends on the selected item, its size and used materials.

MOSAIC FROM CERAMIC TILES
 
It's great for beginners and advanced creative people, who would like to learn how to mosaic; layng out of their own design, cutting out various shapes, gluing, grauting. Price 500 - 850 CZK according to the chosen board / pot / mirror; it includes all the necessary material.
 
GLASS MOSAIC
 
Working with glass its quite similar to work with ceramic tiles, from laying out of your own design, cutting out various shapes, gluing, grouting. Working with glass is great for both the beginners and advanced, and unlike with ceramic can be used an idirect method. Price 700 - 950 CZK according to the chosen board / pot / mirror; it includes all the necessary material.
 
MOSAIC FROM BROKEN PIECES
 
The workshop is for intermediate students who already have experience with mosaic making. You will learn how to work with plates, cups, vases and other objects in combination with ceramic tile. Workshop is bit longer, about 6 hours, and takes place only in our studio. The price is 950 - 1250 CZK according to the selected boards / pot / mirror; it includes all the necessary material.
 
During the course we will talk all about the mosaic :).
 
We also offer workshops for groups and individuals in our studio in Prague 4.

 

... mozaikování ... mosaic making ...