ruční papír / handmade paper

*** for English please scroll down, thank you :) ***

KOLEČKOVÁNÍ S RUČNÍM PAPÍREM

Nejlépe tam, kde je nějaká zahrádka nebo nevadí cákání, jelikož se jedná o mokrý porces. V našem studiu se s tím počítá, při pěkném počasí, klidně naboso, tvoříme na zahradě. Jak jsem již řekla v části o nás, tak mojí vášní je tvorba s ručním papírem. Možností je nepřeberně, nejenom klasický dopisní papír s obálkou.

VÝROBA PAPÍRU

Papír může být formován do jakéhokoliv tvaru, lze do něj vtisknout, vložit různé předměty, může být barven, i při samotné výrobě, různě dekorován například použitím ručního nebo strojového šití.  Materiál na výrobu, který požívám na výrobu ručního papíru je Cotton Linters, jenž je velmi kvalitním materiálem.

Workshop je rozložen do dvou částí. V první části seznamuji s možnostmi a vyrábí se zkušební papíry, v druhé části si vytvoříte své vlastní originální ruční papíry s věcmi, které jsou vám drahé a budete tak moci je přetvořit na něco úplně jiného. Jelikož se jedná o mokrý proces, nelze si papíry hned odnést, jelikož by se mohly poničit, a je tedy třeba vyčkat do jejich ůplného vysušení. Workshop trvá cca 3 - 3,5 hodiny. Cena workshopu 650 Kč včetně veškerého materiálu.

 MALBA NA RUČNÍ PAPÍR

Malovat lze na papír acryly, pigmenty, vpodstatě čímkoli, v kombinaci s voskem pro vrstvení barev. Ale ještě před malbou lze papír například prošít ruznými typy stehů a tak ovlivnit následnou malbu a struktu tím tvořenou. Workshop trvá 3 - 3,5 hodiny. Cena workshopu 650 Kč včetně veškerého materiálu.

Ve svém studiu na Praze 4 pořádám po dohodě jak workshopy skupinové, tak individuální.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  

ON WHEELS WITH HANDMADE PAPER
 
Best where there is a garden or do not mind splashing, as it is a wet porces. In our studio we cound with that, in good weather we can work outside in the garden. As I said in the part about us, my passion is creating using handmade paper as my medium. There are lot to handmade paper not just classic notepaper with an envelope.
 
MAKING THE PAPER
 
The paper can be molded into any shape, you can impress, insert various objects, pulp itself can be dyed, and when done and dry, can be variously decorated for example by using hand or machine stitching. I use Cotton linters, which is high quality material.
 
The workshop is divided into two parts. In the first part I explain the possibilities and you will get to know how to work with the paper, in the second part you will create your own original handmade papers with things that are dear to you and you will be able to transform it into something else entirely. Since it is a wet process, you can not just take away the papers, as they could easily destroy, and it is therefore necessary to wait until they are completely dry. Workshop takes about 3 - 3,5 hours. Workshop price is 650 CZK including all materials.
 

PAINTING ON HANDMADE PAPER

Paper can be painted acrylics, pigments, essentially with anything, combiding a wax for color layering. But before painting paper can be, for example, decorateds with different kind of stitches... This will subsequentlz effect the final painting and the structure formed. Workshop takes about 3 - 3,5 hours. Workshop price is 650 CZK including all materials.
 
We also offer workshops for groups and individuals in our studio in Prague 4.

... tvorba papíru ... handmade paper making ...