Workshop na Kolečkách & Wnk Art

*** for English please scroll down, thank you :) ***

WORKSHOP NA KOLEČKÁCH

Pravidelně kolečkuji s workshopy do kaváren, galerií, ale i též do školek, škol, domů dětí a mládeže, nebo i k vám domů, na zahradu, do práce :). Pro všechny, kdo rádi tvoří, začátečníky, pokročilé, jednotlivce, skupiny, malé, velké, děti i dospělé. Workshopuji s mozaikou, vázáním knížek, ručním papírem a dílničkami pro děti.

Začali jsme se věnovat i naší tvorbě. Vystavené mozaikové kousky jsou prací mého muže :). Sama vyrábím šperky z ručního papíru, brože, náhrdelníky, tvořím obrazy z ručního papíru, váži knížky, foto alba, šiji zápisníky... 

Přeji všem krásný den :),

Zuzana Topalli                                                                                                                                

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

WORKSHOPS ON WHEELS

I regularly offer and organize workshops in cafes, galleries, but also in kindergardens, schools, children and youth places, or even in your home, garden, work :). Workshops are for all who like to create; beginners, advanced, individuals, groups, small, large, children and adults. I offer workshops with mosaic, book binding, handmade paper and workshops for children.
 
Exhibited mosaic pieces are the work of my husband :). Myself I make jewelry from handmade paper, brooches, necklaces, ... and not really traditional, quite abstract paintings from handmade paper, I bind books, photo albums, notebooks,... 
 
Lovely day to you all :),
 
Zuzana Topalli